અપ્રેષિત પત્ર

અપ્રેષિત પત્ર

by Mahatria Ra
Category: Strategy
Language: Gujarati

Synopsis

સ્વાનુભવોની પ્રેરકકથાઓ કહેતા આ અતિલોકપ્રિય પુસ્તકે અંગ્રેજી અને ભારતીય ભાષાઓમાં વેચાણના કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યા છે. હૃદયને સ્પર્શતી વાતો અતિસરળ શૈલીમાં સમજાવતું અને જેનાં પાને પાને જીવનનું ભાથું મળે છે તેવાં આ પુસ્તકે અનેક મહાનુભાવો, સેલિબ્રિટીઓની પ્રસંશાઓ મેળવી છે.


User Rating

0 average based on 0 reviews.

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0
Sign In To Write A Review
Name :
Comment :
Comments on This Book
DISCLAIMER

This site is only for demonstration purposes. All images are copyrighted to their respective owners. All content cited is derived from their respective sources. DMCA Complaint please Email us to takedown.

Contact Us
Copyright © 2018-2021 Myritebook All Rights Reserved.